Chào mừng bạn đến diễn đàn Luật Việt Nam. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi. Giới thiệu | Nội quy | Liên hệ quảng cáo | Góp ý |

Hợp đồng Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

Thảo luận trong 'Hợp đồng kinh doanh - thương mại' bắt đầu bởi Canhtn, 10 Tháng mười hai 2012.

 1. Canhtn Administrator

  NCC_03

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
  ----------------------------------
  HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA
  Số:……./………..
  - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
  - Căn cứ vào Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.
  - Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận của các bên.
  Hợp đồng này được ký ngày ….. tháng …..năm 2012, bởi và giữa các bên sau đây:
  Bên A :
  Bên B: ..........................
  Hai bên thỏa thuận giao kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện dưới đây:
  ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
  Hai bên thống nhất rằng, Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận làm đại lý phân phối hàng hóa, bản lẻ theo phương thức ký gửi hàng hóa với các nội dung dưới đây:
  1.1 Loại hàng hóa ký gửi:
  1.2 Số lượng, quy cách, chủng loại: Tùy theo từng đợt chuyển hàng, hai bên sẽ xác định theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Hợp đồng này.
  1.3 Phương thức bán hàng: Bên B sẽ bán hàng theo hình thức giao hàng thu tiền ngay, đối với các phương thức bán hàng khác thì phải được sự đồng ý của Bên A
  1.4 Sản phẩm do Bên A ký gửi đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, đúng thông số kỹ thuật và chất lượng của nhà sản xuất.

  Các file đính kèm:


Chia sẻ trang này