Chào mừng bạn đến diễn đàn Luật Việt Nam. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi. Giới thiệu | Nội quy | Liên hệ quảng cáo | Góp ý |

Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 07/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và...

Thảo luận trong 'Văn bản - chính sách mới' bắt đầu bởi news, 4 Tháng ba 2013.

 1. news New Member

  Chỉ thị nêu rõ trong những năm qua, hoạt động đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tuy vậy, hiệu quả hoạt động đầu tư còn chưa cao, chưa tạo dựng được động lực cần thiết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó nguyên nhân chủ quan là do một số rào cản sản xuất từ thể chế kinh tế, tổ chức hệ thống và quản lý kinh tế.
  Từ đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đầu tư, chủ động rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của đất nước.
  Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao, trên cơ sở đó xây dựng Đề án ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020 trình thủ Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2013.
  Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể đối với: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ.
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi tình hình kết quả triển khai Chỉ thị của các Bộ, cơ quan, địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  [IMG]

Chia sẻ trang này